Legalizacija objekata, Marviss usluge, Umag, IstraLegalizacija bespravno izgrađenih objekata na području cijele Bujštine, naša je uža specijalnost. Kako je ministarstvo graditeljstva, sa 15.srpnjem 2017. godine, produžila rok za predaju zahtjeva i dkoumentacije potrebne za ozakonjenje nezakonito izgrađenih i dograđenih objekata, Marviss, legalizacije odnosno ozakonjenje istih objekata vrši za Vas brzo, kvalitetno i po najpovoljnijim cijenama na tržištu od prikupljanja dokumentacije, do same uknjižbe Vašeg ozakonjenog objekta.